ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ " ﻋـﺎﺑـﺪ"ﺑﺎﺷﯽ" ﻋـَبد" ﺑـﺎﺵ !

ﺷـﯿﻄﺎﻥ ﻫﻢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 6 هزار ﺳـﺎﻝ ﻋﺒـﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ.

ﻋـﺎﺑـﺪ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ " ﻋـَﺒـﺪ "ﻧـﺸﺪ ...

ﺗــﺎ ﻋـَﺒـﺪ ﻧـﺸﻮﯼ، ﻋﺒﺎﺩﺗﺖ ﺳـﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧـﺪﺍﺭﺩ؛

ﻋـَﺒﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ:
 
ﺑﺒـﯿﻦ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺧـﻮﺍﻫﺪ، ﻧﻪ دلت..

"علامه حسن زاده املى"
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 08:55 ق.ظ | نویسنده : فاطمه پیمان | نظرات

  • paper | خرید بک لینک | بک لینک